Vodem.nl

Vodem.nl is een sociaal platform voor woningzoekenden en –verkopers. Voor Vodem.nl is een maatwerk WordPress website gemaakt. Kopers kunnen bijvoorbeeld via het berichtensysteem van de website snel in contact komen met een verkoper. Het logo is d.m.v. verschillende iteraties tot stand gekomen.

Bekijk website