Vodem.nl

Vodem.nl is een sociaal platform voor woningzoekenden en –verkopers. Voor Vodem.nl is een maatwerk WordPress-website gemaakt. Kopers kunnen bijvoorbeeld via het berichtensysteem van de website snel in contact komen met een verkoper. Het logo is d.m.v. verschillende iteraties tot stand gekomen.

Bekijk website