CycleSoftware WooCommerce plugin

Filters & hooks

Filters & hooks

Hieronder staan diverse filters die actief zijn binnen de plugin.

Maximum aantal producten dat wordt geïmporteerd (standaard 2000)

function filter_woocycle_max_import( $limit ) {
  return 2000;
}
add_filter( 'woocycle_max_import', 'filter_woocycle_max_import' );

Producten importeren die geen afbeeldingen hebben (standaard true)

function filter_woocycle_import_products_without_images( $bool ) {
  return true;
}
add_filter( 'woocycle_import_products_without_images', 'filter_woocycle_import_products_without_images' );

Fietsen importeren (standaard true)

function filter_woocycle_import_bicycle( $bool ) { 
  return true; 
} 
add_filter( 'woocycle_import_bicycle', 'filter_woocycle_import_bicycle' );

Artikelen en fietsen importeren (standaard true)

function filter_woocycle_import_products( $bool ) { 
  return true; 
} 
add_filter( 'woocycle_import_products', 'filter_woocycle_import_products' );

Product importeren (standaard true)

function filter_woocycle_import_product( $bool, $product_data ) { 
  return true; // Gebruik false om geen producten te importeren of pas je eigen logica toe d.m.v. de array $product_data
} 
add_filter( 'woocycle_import_product', 'filter_woocycle_import_product', 10, 2 );

Afbeeldingen van producten importeren (standaard true)

function filter_woocycle_sync_images( $bool ) { 
  return true;
} 
add_filter( 'woocycle_sync_images', 'filter_woocycle_sync_images' );

Nieuwe bestellingen exporteren naar Cyclesoftware? (standaard true)

function filter_woocycle_export_orders( $bool ) { 
  return true; 
} 
add_filter( 'woocycle_export_orders', 'filter_woocycle_export_orders' );

Gewicht importeren leverancier? (standaard true)

function filter_woocycle_sync_weight( $bool ) { 
  return true; 
}
add_filter( 'woocycle_sync_weight', 'filter_woocycle_sync_weight' );

Productattributen aanpassen

/**
Zie hieronder een voorbeeld van een attribute dat wordt gebruikt. 
In dit geval wordt een status eigenschap toegevoegd met de waarde "Nieuw".
$attributes['status'] = array(
  'name'     => 'Status',
  'term_names'  => array( 'Nieuw' ),
  'is_visible'  => true,
  'for_variation' => false,
);
**/
function filter_woocycle_product_attributes( $attributes, $post_id )
  return $attributes; 
} 
add_filter( 'woocycle_sync_product_attributes', 'filter_woocycle_product_attributes', 10, 2 );

Actions

woocycle_insert_product_before

Zie hieronder

woocycle_insert_product_after

Voorbeeld: Koppel alle elektrische fietsen aan een bepaalde product categorie

/**
* Perform actions after product Cyclesoftware sync
*
* @param $post_id
* @param $product_data
*/
function woocycle_insert_product_after( $post_id, $product_data ) {

 $product_taxonomy = 'product_cat';

 if( $product_data['is_bicycle'] === true ) {

  $terms = array();
  if( !empty( $product_data['sub_sub_category'] ) && ( stripos( $product_data['sub_sub_category'], 'Elektrische' ) !== false ) ) {
   $terms[] = 1; // PRODUCT CATEGORIE ID DIE JE WIL TOEWIJZEN AAN ELEKTRISCHE FIETSEN
  }
  wp_set_object_terms( $post_id, $terms, $product_taxonomy, true );
 }
}
add_action( 'woocycle_insert_product_after', 'woocycle_insert_product_after', 10, 2 );

Voorbeeld: Koppel een producteigenschap aan de hand de waarde van het vrije veld 6 in Cyclesoftware

<?php
/**
 * Add custom term and attach to product
 *
 * @param $post_id
 * @param $product_data
 */
function woocycle_add_term_from_field( $post_id, $product_data ) {
  $product_taxonomy = 'pa_slug'; // Hier de slug van de eigenschap met prefix pa_

  if( taxonomy_exists( $product_taxonomy ) ) {
    if ( isset( $product_data['extra_fields']['woo_cycle_custom_6'] ) ) {
      wp_set_object_terms( $post_id, [ $product_data['extra_fields']['woo_cycle_custom_6'] ], $product_taxonomy, true );
    }
  }
}
add_action( 'woocycle_insert_product_after', 'woocycle_add_term_from_field', 10, 2 );

 

Plugin aanschaffen?

Kies een abonnementsvorm hieronder

€ 199,50 per jaar
 • Onbeperkt aantal producten
 • Automatisch dagelijkse productimport
 • Actuele voorraadstatus
 • Doorplaatsen van bestellingen naar Cyclesoftware

Gefactureerd per jaar tot opzegging